fredag 1. oktober 2021

Konfirmasjonsdagen for konfirmantene i Saltdal kirke og Øvre Saltdal kirke 2022

Konfirmasjonsdato 2022 i Saltdal kirke.

Lørdag 28.05.2022 - klokkeslett kunngjøres senere

 

Konfirmasjonsdato 2022 i Øvre Saltdal kirke.

1. Pinsedag (Søndag) 5. juni 2022 - klokkeslett kunngjøres senere