mandag 1. november 2021

Godt igang med gudstjenesteoppmøte! ;)

 Da er vi allerede godt i gang med gudstjenesteoppmøtet. Det skal dog sies at både gårdagens Bots- og bønnedag og kommende Minnegudstjeneste på Allehelgensdag ikke er representative for hvordan gudstjenestene pleier å være. 

Noen av konfirmantene har allerede vært på 3 av 4 selv-valgte gudstjenester! Supert!