onsdag 12. oktober 2022

Kort informasjon om registrering av gudstjenester

Når dere konfirmanter er på gudstjenester skal dere registrere disse. 

1) Ved inngangen spør dere om et registreringsskjema
2) skjemaet fylles ut under gudstjenesten
3) Skjemaet leveres ved utgangen

Så registrerer vi denne gudstjenesten på bloggen. Du har fått tildelt et tall, som viser til følgende tabell: 


Her vil du finne hvor mange gudstjenester vi har registrert på akkurat deg :)