torsdag 30. mars 2023

Konfirmasjonsoversikt lagt ut

 Det er lagt ut oversikt over hvem som konfirmeres i hvilken gudstjeneste under fanen "Konfirmasjonsdatoer 2023" 
mandag 27. mars 2023

Noen er ferdig - andre har ikke begynt

 Oppdatert liste på gudstjenesteregistrering er lagt ut… Den begynner å bli fargerik!Nummer

1. selvvalgte

2. selvvalgte

3. selvvalgte

4 selvvalgte

50

27.11.22

05.02.23

19.03.23


51

22.1.23
52

5.3.23
53

23.10.22

16.12.22

05.02.23

19.03.23

54

25.12.22

26.12.22

24.12.22

19.2.23

55

56

24.12.22
57

22.1.23

19.2.23

19.03.23


58

19.03.23
59

13.11.22

16.12.22

24.12.22


60

16.12.22

24.12.22

26.3.2023


61

16.12.22

25.12.2262

16.12.22

24.12.2263

11.12.22

11.12.22

16.12.22

24.12.22

64

65

66

16.12.22

12.03.2367

18.9.22

13.11.22

16.12.22


68

11.12.22

16.12.2269

16.12.22

26.3.202370

13.11.22

16.12.2271

13.11.22

16.12.22

25.12.22

12.02.23

72

11.12.22

16.12.2273

16.12.22

26.3.202374

26.2.23
76

6.11.22

16.12.2277

30.10.22

13.11.2278

16.12.22

25.12.2279

16.12.22
80

16.12.22

12.03.23

26.3.2023


81

16.12.22
82

16.12.22
83

02.10.22

6.11.22

30.10.22

13.11.22

84

24.12.22
85

7.8.22

6.11.22

16.12.22


86

Skolegudstj
87

27.11.22

11.12.22

16.12.22

24.12.22

88

22.1.23
89

16.12.22

15.1.2390

26.3.2023
91

30.10.22

13.11.22

16.12.22


92

93

22.1.23

19.03.2394

24.12.22

19.03.2395

5.3.23

19.03.2396

Skolegudstj
97

24.12.22


Kritisk - ingen registrert gudstjeneste

Bare registrert én gudstjeneste så langt

Ferdig med alle frivillige! Grattis