tirsdag 16. mai 2023

Samtalegudstjenester blir «vanlige gudstjenester»

Tradisjonelt har man feiret samtalegudstjenester i forkant av konfirmasjonene, der konfirmantene skulle presentere det de har lært gjennom konfirmantåret.

Vi hadde en plan å gjennomføre disse gudstjenesten den 11.juni i Saltdal kirke og 18.juni i Øvre Saltdal kirke - men har gått bort fra det i år.
Gudstjenestene vil fortsatt holdes kl 11, men konfirmantene vil ikke ha noen spesielle oppgaver i disse.

torsdag 4. mai 2023

Nettkonfirmant.no og ekstraundervisning

Sommerferien kommer fort - og med det fristen for å bli helt ferdig med nettkonfirmant-opplegget. 

Dessverre er det slik at flere, tross oppfordring ikke har begynt. Vi ønsker å minne enda en gang på at dette er et opplegg som ALLE skal ha gjennomgått og bestått. 

Fristen for å bli ferdig med alle 10 leksjoner setter vi nå til 1.juni. 

Alle som ikke blir ferdig til da møtes til ekstraundervisning torsdag 7.6., fra kl 1530. 

Den undervisningen vil vare til den enkelte konfirmant har gjennomført opplegget.