torsdag 1. juni 2023

Konfirmasjonsdatoer 2024

 Konfirmasjonene i Saltdal kirke gjennomføres 

7.9.2024 Konfirmasjonen i Øvre Saltdal kirke gjennomføres 

14.9.2024