tirsdag 12. september 2023

Reservering av benker i konfirmasjonene - oppmøte

I Øvre Saltdal kirke reserveres det TO benker per konfirmant den 16.9.23

I Saltdal kirke reserveres det ÉN benk per konfirmant den 23.9.23

Oppmøte for konfirmantene er en halv time før deres konfirmasjon.