Gudstjenesteoppmøte

Hei! 
Her kommer oversikten over gudstjenestene som vi har registrert på deg.

oppdatert 01.12.23

Nummer

1. selvvalgte

2. selvvalgte

3. selvvalgte

4 selvvalgte

SKA01

10.09.23
SKA02

30.11.23
SKA03

23.9.23

29.10.23

30.11.23


SKA04

29.10.23
SKA05

16.9.23
SKA06

16.09.23

12.11.23

30.11.23


SKA07

10.09.23
SKA08

16.9.23

05.11.23SKA09

08.10.23

04.11.23SKA10

08.10.23

30.11.23SKA11

SKA12

SKA13

30.11.23
SKA14

SKA15

SKA16

30.11.23
SKB01

SKB02

30.11.23
SKB03

05.11.23

12.11.23SKB04

SKB05

05.11.23
SKB06

23.9.23

04.11.23SKB07

SKB08

SKB09

08.10.23

04.11.23SKB10

23.9.23

05.11.23

12.11.23


SKB11

16.9.23
ØSK01

01.10.23

29.10.23ØSK02

29.10.23
ØSK03

04.11.23
ØSK04

ØSK05

08.10.23
ØSK06

16.9.23

04.11.23

30.11.23


ØSK07

08.10.23
ØSK08

ØSK09

ØSK10