Gudstjenesteoppmøte

Hei! 
Her er oversikten over gudstjenestene som vi har registrert på deg. I Bibelen som du fikk utdelt på presentasjonsgudstjenesten står det et tall i omslaget - det tallet finner du igjen her. 

Listen er sist oppdatert 29.11.2021


Nummer

1. selvvalgte

2. selvvalgte

3. selvvalgte

4 selvvalgte

50

31.10.21
51

31.10.21

21.11.2152

53

31.10.21
54

31.10.21

21.11.2155

7.11.21
56

24.10.21

31.10.21

7.11.21

21.11.21

57

31.10.21

7.11.2158

03.10.21

24.10.21

31.10.21

21.11.21

59

60

24.10.21

31.10.2161

31.10.21
62

31.10.21

7.11.2021 (SK)

7.11.2021 (ØSK)


63

03.10.21

31.10.2164

03.10.21

31.10.21

21.11.21


65

21.11.21
66

67

31.10.21
68

31.10.21
69

7.11.21

21.11.2170

31.10.21

21.11.2171

72

03.10.21

24.10.21

31.10.21

21.11.21

73

74

24.10.21

21.11.2175

31.10.21
76

77

78

30.10.2021
79

28.11.2021
80

81

28.11.21
82

7.11.21

28.11.2183

31.10.21
84

21.11.21
85

86

31.10.21
87

10.10.21

24.10.21

31.10.21


88

89

7.11.21
90