Info til konfirmanter 2022

Informasjonbrev for konfirmasjon 2022 finner du her!Konfirmasjon er en del av Saltdal og Øvre Saltdal menigheters trosopplæringsplan. Trosopplæringen vår har som mål å skape møtepunkt mellom den enkelte og Gud. Som 14-åringer har vi nemlig begynt å løsrive oss fra våre foresatte, og selvbildet, verdensbildet og gudsbildet utvikles voldsomt. Konfirmasjonen legger opp til at vi skal lære og oppleve hva som er Guds virkelighet, og hvor vi er i den.

 

Alle konfirmantene

  • velger om de vil bli konfirmert og ha undervisning i Saltdal menighet eller Øvre Saltdal menighet. Undervisningen foregår i grupper, enten i kirkerommet eller på Menighetssenteret/Kirkestua.
  • deltar på fellessamlinger.
  • deltar ved fire valgfrie gudstjenester i tillegg til fire obligatoriske gudstjenester.
  • deltar som medhjelpere med praktiske oppgaver (ministranter) på gudstjenester.
  • deltar ved Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (er bøssebærere sammen med foreldre).

Dette blir et once in a lifetime-år!