søndag 17. desember 2023

Riktig god jul - og (etter hvert) takk for meg!

En god del  har fått med seg at jeg har byttet jobb og ikke lenger er ansatt som sokneprest i Saltdal. Jeg har mitt nye arbeidsfellesskap og kontor på Fauske og jobber nå som prost i Salten, dvs leder for prestetjenesten i Salten prosti (fra Beiarn i sør til Steigen i nord). 

Nå har vi vært så heldig at en ny prest er tilsatt i stillingen som sokneprest i Saltdal. Børge Hatch Fure tar over stafettpinnen tidlig i januar og han vil, sammen med Guri-Lise, overta konfirmantansvaret, samt gjennomføre konfirmasjonene i september. 

Så gjenstår det for meg å si takk for morsomme og givende møter - vi sees nok innimellom! 

Ha en riktig god rest av adventstida - og etter hvert en velsignet julehøytid! 


Sven 
mandag 6. november 2023

Presentasjonsgudstjenesten i Saltdal kirke

Hei alle konfirmanter på Rognan.

Det nærmer seg dagen for presentasjonsgudstjenesten, som er SØNDAG 10.DESEEMBER KL. 18.00

Denne gudstjenesten er også LYSMESSE.

Det betyr at vi trenger å øve litt før selve gudstjenesten.
Alle konfirmanter må derfor møte til øving SØNDAG 10. DESEMBER KL. 16.15

Husk å spise før dere kommer, for vi er ikke ferdig før ca kl. 19

               

Beskjed til konfirmanter i Øvre Saltdal

Hei alle sammen.

Jeg har behov for å møte dere før presentasjonsgudstjenesten, som er 3. desember kl. 18.00

ONSDAG 15.NOVEMBER KL. 15.00 – 16.00 møtes vi i Kirkestua

Det er mulig å ta skolebussen oppover, og de som trenger det, må bli hentet.

Jeg kjører nedover etterpå og har plass til 3(kanskje 4) i bilen.

Så ber jeg dere om å finne en fin liten stein, som skal bæres fram på presentasjonsgudstjenesten.

Steinen må ikke være større enn at du kan holde den i hånden din, Den må være så stor at det er plass til å skrive navnet ditt på den.

På presentasjonsgudstjenesten skal noen av din familie, mor/far/søsken/besteforeldre/ eller noen som du velger, bære fram denne steinen

og legge den på lysglobens fot. Og så tenner denne personen et lys for deg i lysgloben.

Da sees vi onsdag 15.november.

Guri-Lise

torsdag 19. oktober 2023

Presentasjonsgudstjeneste i Øvre Saltdal kirke

Til konfirmanter i Øvre Saltdal.
Presentasjonsgudstjenesten i Øvre Saltdal kirke er planlagt til 3. desember, som er første søndag i advent.
I menighetsbladet står det at den skal være kl. 11.00, men den må flyttes til kl. 18.00.

Altså 3.DESEMBER KL. 18.00 I ØVRE SALTDAL KIRKE

tirsdag 5. september 2023

NY DATO for teambuilding (kull ´24)

Hei alle sammen,
I samråd med FKSK har vi byttet dato på teambuildingen, da mange hadde vært opptatt med kamp mm.

Ny dato blir 03.10., fra kl 1745
Kalenderen er oppdatert!

Hilsen, Sven

torsdag 1. juni 2023

Påmeldingsproblemer for konf 2024

Vi er klar over at det er noe feil ved påmeldingsmodulen til 2024.
Dette skyldes problemer hos leverandøren IG vi håper å få løst dette før helga!


Med vennlig hilsen
Sven Becker