fredag 24. september 2021

Velkommen til presentasjonsgudstjeneste for Konfirmantene i Saltdal menighet

Som nevnt på foreldremøtet i går møtes vi til gudstjeneste førstkommende søndag.
Gudstjenesten starter kl 1100, oppmøte kl 1045 i kirka.

Alle kan sitte hvor de vil og alle arrangementsrestriksjoner mtp smittevern er opphevet.
Dermed kan vi fylle kirka uten begrensninger!

Når vi leser opp konfirmantenes navn ber vi en i familien om å komme fram å tenne lys. Dette gjør vi fortløpende, uten opphold.

Vi gleder oss til et nytt konfirmantår!

Gudstjenesten vil vare i ca 1 time.

Vel møtt :)