lørdag 24. desember 2022

Riktig god jul!

Vi ønsker dere en velsignet julehøytid og en god start på det nye kalenderåret!


Bemanningssituasjonen har vært og er fortsatt krevende, noe som gjør at vi må tenke nytt rundt hele konfirmantåret.
Menigheten har måtte kutte 65% menighetspedagogstilling, og det er ingen ansatt i de resterende 35%. I tillegg er det stor prestemangel i prostiet (der prestene er tilsatt) som gjør at vi tjenestegjør i alle omliggende kommuner, inkl Sørfold og Steigen.

De som for januar er satt er klassevis undervisning for Rognan konfirmantene (se kalender), samt presentasjon av disse den 29.1.23 i Saltdal kirke.

Så satser vi på en felles temadag den 8.3.23, der det først blir et opplegg for konfirmantene og så en temakveld for voksne på ettermiddag/kvelden. tema blir Sorg, Død, Håp. prest Odd Eidner og gravferdskonsulent Magnus Haugberg deltar.

Det kommer mer informasjon når vi veit mer på
Nyåret. Kalenderne holdes oppdatert!

Igjen: God Jul!! 🎄
Med vennlig hilsen
Sven Becker