torsdag 5. januar 2023

Informasjon om konfirmantopplegget vinter/våren 2023

Konfirmantene i Øvre Saltdal menighet er presentert, det skjedde i Lysmessen i desember. 
I slutten av januar presenteres konfirmantene i Saltdal menighet, det skjer i gudstjenesten 29.1.23, kl 11. 

Vi ønsker å gi litt informasjon om hvordan det kommende halvåret blir: 

Som hovedformidlingen bruker vi sjømannskirkens «Nettkonfirmant.no». Mange konfirmanter har begynt (alle er registrert og har fått tilsendt innloggingsinformasjon enten i august22 eller etter hvert som påmeldingene ble registrert). Vi ser dog at mange ikke har begynt på leksjonene som ligger der. Gjennomføring av nettkonfirmant-opplegget, samt oppmøte på fysiske samlinger er grunnlaget for å kunne bli konfirmert. 
Konfirmanter som går på Rognan ungdomsskole: 
Samling for A-klassen: 10.1., kl 1430-1530 i SALTDAL KIRKE
Samling for B-klassen: 17.1., kl 1430-1530 i SALTDAL KIRKE

Presentasjonsgudstjenesten 29.1. - oppmøte kl 1030 i Saltdal kirkeKonfirmanter som går på Røkland skole: 
Samling 15.2., kl 15-16 i ØVRE SALTDAL KIRKE
«Død, sorg, evig liv og håp» - 8.mars (felles for alle på Rognan!)
Vi får besøk av prest Odd Eidner og gravferdskonsulent Magnus Haugberg. Denne samlingen vil handler om sorg, om livets slutt, samtidig som det er viktig å holde fast ved håpet som ligger i den kristne troen. 
Fra ca kl 16-18 vil det være et opplegg for konfirmanter. 
Fra kl 19-21 inviterer vi alle interesserte voksne til en lignende samling. Mer informasjon om dette kommer. 


Fasteaksjon - 28.mars
Tradisjonen er at konfirmantene deltar på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, der vi går med bøsser og ber om gaver til KNs arbeid. På det nåværende tidspunktet vet vi ikke om og hvordan denne aksjonen vil finne sted. 


Samling på Storjord - juni
Vi jobber med en fellessamling i juni. Mer informasjon om denne kommer! 
Litt om bemanningssituasjonen som er relevant for konfirmantåret: 

Som kanskje noen har fått med seg gjennom media er bemanningssituasjonen krevende - dette handler om to ting for Saltdal sin del: 
1) Vi har mange ledige prestestillinger i regionen - og prestene dekker opp for de stillinger som er ledige, slik at gudstjenester, begravelser m.m. kan gå som forventet. 
2) I tillegg har vi, sammenlignet med i fjor, mistet rundt 70% arbeidskapasitet, da menighetspedagog-stillingen ble redusert. Når den står ledig nå, mangler vi i praksis 100% arbeidskraft, sammenlignet med sommeren som var. Dette må og vil merkes - og det går utover det meste av menighetsarbeidet og trosopplæring. 


Med dette som bakteppe prøver vi allikevel å gjøre det beste ut av situasjonen og tilby et godt konfirmantår.